stickers_vhs_2016_45.png

Beste handelaar, bewoner,

Genk, 21 maart 2018

 

Met dit schrijven brengen wij u even op de hoogte van de werking van de handelsvereniging VHS vzw over het voorbije jaar. Tevens vindt u wat info over de creatie van een merkprofiel en de opwaardering van Stalenstraat. Een belangrijk punt dat in samenwerking met Stad Genk ondernomen en verder uitgewerkt dient te worden.

Het uitgebreide verslag alsook de info mbt de samenstelling van een nieuw bestuur voor 2018 vindt u hieronder.

 

Uiteraard bedanken we ook even iedereen die in het afgelopen jaar zich op één of andere wijze heeft ingezet om Stalenstraat als straat actief te houden (handelaars, bewoners, Stad Genk, bestuur handelaarsvereniging en anderen).

 

Met vriendelijke groeten,

 
 

VHS vzw, namens bestuur en deelnemende handelaars

 

 


Samenvatting verslag van Algemene Statutaire Vergadering VHS (vereniging handelaars Stalenstraat)

1. Welkom door het huidige bestuur

a. samenstelling huidig bestuur

●  voorzitter: Veerle Reyskens

●  ondervoorzitter: Anneleen Geraerts

●  penningmeester: Jos de Bruyn

●  secretaris: Peter Gybels

Aanwezige handelaars:
Apotheek Bijnens, Apotheek Duchateau, Binky Shop, Coiffure Gio, Yellow Refill Center, Renzi Schoenhandel, Saloniki, M&M Carine, Nico’s Grill, Tekin Toys, Juwelier Vrancken, Griekse Winkel, Il Ritrovo, BNP Paribas Fortis, Schoenen Reyskens, P-Photography

Voor Stad Genk:
David Hubeny (dienst Economie)

Locatie:
Saloniki, Stalenstraat 93 – Genk, Waterschei


2. Overzicht acties 2017
Stalenstraat in Bloei (braderie)
Het was mooi weer, voor de plantenhandelaars op zondag net iets te warm. De leegtes dienden daardoor opgevuld met marktkramers, wegens afzeggen door enkele plantenhandelaars owv het hete weer. De rommelmarkt stond in de zijstraten, beter verspreid. Qua activiteit was er: tuimelwagen & virtuele brillen, hondenshow, springkastelen, muziekoptredens kleinere podia bij sommige handelaars en groot podium met muziekbands vanaf de middag. Er was weinig Islamitische horeca omwille van Ramadan. Over het algemeen was de opbrengst toch beter als vorig jaar.

De geplande laatavondopening is niet doorgegaan door te weinig inschrijvingen.

De eindejaarsactie werd simpel gehouden (Wara, Vatana, Delhaize deden ook mee); bij iedere aangesloten handelaar van de VHS werden 3 prijzen (waardebon 25,- EUR, kadoosje, blender) verloot onder het cliënteel. Er was 1 hoofdprijs: laptop Apple iMac 13”. Eindejaarsverlichting werd door Stad Genk bekostigd.

Deelnemende handelaars (35 aangesloten VHS-leden op 31/12/2017):

AFI – Ali Baba – Bakkerij Erik & Sabine – Bea Electronics – Belfius Bank – Bijnens – Binky Shop – BNP Paribas Fortis – Chopin Fashion – Creatief – Delhaize – De Passerel – De Ster – Dressy Fashion – Duchateau – Erman Supermarkt – Euro-optiek – Fastré Geert – Geubels Orthopedie – Griekse Winkel – Helen’s Cosy Corner – Il Ritrovo – ING – Juwelier Vrancken – ‘t Lekkerbekje – M&M Carine – Nico’s Grill – P-photography – Saloniki – Schoenen Reyskens – Schoenhandel Renzi – Tekin Toys – Vatana – Wara – Yellow Refill Center


3. Verslag financieel: op de rekening van de VHS staat (positief) 8.097,07 EUR op datum van 25/01/2018.


4. Opwaardering Stalenstraat staat op het programma bij Stad Genk. Een eerste fase resulteerde in eenmerkprofiel: “Vallei der Werelden” , gekoppeld aan een nieuw logo.


5. Verdere uiteenzetting door Stad Genk: een merkidentiteit werd ontwikkeld door Stad Genk (2 jaar bezig). Het is een redelijk intensief werkprogramma. De komende jaren gaat men met die merkidentiteit aan de slag op Stalenstraat. Een verdere presentatie door Stad Genk volgt nog.“Vallei der Werelden” , waarom deze naam?

Deels omwille van de Stiemerbeekvallei … Stalenstraat ligt ook letterlijk in een “vallei”. Men komt in de Stalenstraat ook in contact met verschillende culturen en ook diverse “werelden” (medisch centrum, handelaars, horeca, …). Het is ook de bedoeling dat er meer contact gelegd wordt met Thorpark. Dit wordt stelselmatig uitgebouwd …

Een voorstel voor een event of activiteit op Stalen = “Stalenstraat Goes Vintage” , een soort van vintage feest. De straat wordt op dat moment afgesloten en er kan een vintage markt (geen rommelmarkt) opgestart worden. Heel wat ideeën worden afgetoetst aan het schepencollege. Een eerste idee is om bijvoorbeeld het een paar keer per jaar te doen (vb. op zondagen) … Het merkprofiel is een start, en dient mee ingevuld te worden door de handelaars. Het logo staat gebogen (vallei), vorm van een glimlach, smiley. De kleur geel is een verwijzing naar Thor Waterschei, …

Nog even benadrukken dat het een start is, die mede door de handelaars van Stalen dient ingevuld te worden. Er worden dus middelen en mankracht voor uit getrokken door Stad Genk.


6. Bedenking:Er is een evolutie van de traditionele handelsgemeenschap naar een autochtone gemeenschap. Een andere manier van handeldrijven is over de jaren heen ontstaan op de Stalenstraat. De handelaars zijn in twee werelden gesplitst. Er zijn een deel handelaars ook steevast niet aanwezig op meetings, laat staan aangesloten bij de VHS. Het bestuur VHS blijft zoals vroeger, een aantal mensen zijn daardoor niet mee. Het bestuur is daarmee bezig voor een kleine groep, maar niet voor de ganse straat. De overheid evolueert wel, maar misschien niet zoals de handelaars, de basis van de Stalenstraat dat wil. Het is eveneens geen gemakkelijke opdracht om iedereen tevreden te stellen. Een compromis vinden die voor velen aanvaardbaar is, is daarom een streefpunt.

Wie is dus bezig met onze straat? Dat is de vraag die we ons kunnen stellen. Connecteren met Thor Park is geen gemakkelijke opdracht. Er is een andere noodzakelijkheid voor de werknemers van Thor Park dan winkelen of geld uitgeven op de Stalenstraat. De braderie is zoals vroeger … afstappen van het woord of event “braderie” is daardoor misschien ook een gegeven. Liever uitwijken naar inderdaad een event zoals in de Vennestraat met hulp van Stad Genk. Een huidig voorstel: de VHS moet blijven bestaan, er moet een soort van bestuur zijn om te communiceren met Stad Genk. Eventueel het lidgeld verminderen om meer handelaars te kunnen betrekken en zodoende een grotere basis te hebben in de Stalenstraat, is daardoor ook te overwegen.


7. Ontslag van het huidige bestuur: het huidige bestuur neemt ontslag. Daardoor komen de volgende vacatures vrij:

●  voorzitter

●  ondervoorzitter

●  penningmeester

●  secretaris

Kandidaturen voor deze vacatures kunnen per e-mail gericht worden aan VHS vzw op info@stalenstraat.be tot 31/03/2018. Op de meeting werden nog geen kandidaturen ingediend. Er werd ook nog geen nieuw bestuur gekozen. Op 1 april worden alle ingediende kandidaturen overlopen, waarna er ook een stemmingsronde zal moeten gebeuren om zodoende het nieuwe bestuur te vormen.

De agenda voor het komende jaar dient nog opgemaakt. Een opwaardering van Stalen, en in het bijzonder de Stalenstraat is zeker een belangrijk punt, dat in overleg met Stad Genk verder dient uitgewerkt te worden. In dat opzicht is een goede communicatie met de betreffende diensten van Stad Genk eveneens een zeer belangrijk gegeven. Een moderne aanpak, afgetoetst aan de noden, wensen en verplichtingen van zowel handelaars als bewoners is in dat opzicht zeker een must.

De handelaarsvereniging is een VZW, een vereniging zonder winstoogmerk, die best over een bestuur beschikt. Zonder bestuur kan de vereniging uiteraard niet functioneren. Een goede motivatie, een positieve inzet op diverse vlakken en de bereidheid tot samenwerking (met handelaars, bewoners en de diverse diensten van Stad Genk), alsook een nuchtere, klare en onpartijdige kijk op de zaken is daarvoor nodig. Kandidaturen voor de bovenstaande vacatures (voorzitter, ondervoorzitter, penningmeester en secretaris) kunnen enkel ingediend worden door actieve handelaars die op Stalenstraat en op Stalen in het algemeen gevestigd zijn.

Tevens zijn de volgende bedenkingen te maken in het kader van een positieve opwaardering en/of groei van Stalenstraat:

●  Hoe moet de handelaarsvereniging er volgens de handelaars en bewoners van de Stalenstraat uitzien?

●  Is er nood aan om de “braderie” in 2018 te organiseren? Of kan er dit jaar beter een goede aanloop gemaakt worden naar eventuele andere toekomstige evenementen en/of activiteiten in en rond de Stalenstraat?

●  Inplanning van een infomoment door Stad Genk omtrent de uitbouw van Stalen.

●  Welke rol speelt Stad Genk in de opwaardering van Stalenstraat en de uitbouw van hetmerkenprofiel “Vallei der Werelden”? En welke rol spelen de handelaars en bewoners hierin?

●  Hoe kan een optimale samenwerking tussen de handelaarsvereniging VHS vzw en Stad Genkverlopen?
Uiteraard zijn voorstellen hieromtrent welkom via email naar info@stalenstraat.be

 

 

VHS vzw – Stalenstraat 121 – 3600 Genk – E: info@stalenstraat.be